• image
Previous Next
Home

I Zawody na PUMPTRACKU - ROWER/HULAJNOGA

DVSDVSD.png

ZAWODY NA PUMPTRACKU DLA MIESZKANCÓW GMINY ŁĄCKO

 

27.sierpnia ( czwartek ) – PARK NAD DUNAJCEM w Łącku ,

Zgłoszenie w dniu zawodów lub telefonicznie 505542489 - podając wiek, płeć oraz pojazd hulajnoga lub/i rower. Dodatkowe informacje w regulaminie .

-------------------

REGULAMIN ZAWODÓW NA PUMPTRACKU
27.sierpnia ( czwartek ) – PARK NAD DUNAJCEM w
Łącku ,

Organizator:
Hala Widowiskowo – Sportowa w
Łącku
33-390
Łącko

Gospodarzem zawodów jest:
Urz
ąd Gminy w Łącku
33-390
Łącko

 

I. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału w dniu zawodów lub telefonicznie 505542489 - podając wiek, płeć oraz pojazd hulajnoga lub/i rower. Biuro zawodów będzie otwarte od godz. 8.00 do godz. 10:00
2. Osoby, które do dnia 27 sierpnia 2020 roku nie uko
ńczyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenie podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka.
3. Zawodnicy bior
ą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku startu osoby niepełnoletniej) z pełnąświadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru zawodów.
4. Ka
żdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy w kasku. Osoby nie stosujące się do zasady zostaną niedopuszczone do jazdy i zawodów.

II. Kategorie wiekowe:
Zawody zostan
ą rozegrane w 4 kategoriach.

ROWER
1. 7-8 lat
2. 9- 10 lat

4. 11-12 lat
6. 13-14 lat

HULAJNOGA
1. 7-8 lat
2. 9- 10 lat

4. 11-12 lat
6. 13-14 lat

 

 

Ostateczny podział na kategorie zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszeń.

 

III. Trasa i pomiar czasu:
1. Kierunek jazdy i d
ługość trasy zostanie wyznaczona w dniu zawodów.
2. Ka
żdy zawodnik będzie miał możliwość przejazdu próbnego przed zawodami w celu poznania trasy. Przejazdy próbne będą możliwe w godz. 8:00-10:00
3. Czas b
ędzie mierzony ręcznie (z dokładnością do setnej sekundy).

 

IV. Nagrody:
Dla 3 najwy
żej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziane są statuetki i nagrody, dla pozostałych osób uczestniczących w zawodach medal pamiątkowy

 

V. Postanowienia końcowe:
1. Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacj
ą zawodnika.
2. Przez akceptacj
ę niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno
ści za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepe
łnoletniej wyraża zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe, ukazywanie wyników z danymi osobowymi zawodnika. Wszelkie materiały wykorzystywane będą w celach marketingowych i promocji zawodów przez Organizatora.

 

Przedstawiamy Tabele oraz wyniki po 2 z 6 kolejek Ligi Oldbojów 2020

nowa.png

nowy1.png

W dniu dzisiejszym Nasi pracownicy zakończyli budowę nowego boiska do piłki plażowej w Zabrzeży. Efekt naszej pracy zostawiamy do państwa opinii

Zapraszamy na II kolejkę Orlikowej Ligi Oldbojów

dfdcvxcv.png

Przedstawiamy Tabele oraz wyniki po 1 z 6 kolejek Ligi Oldbojów 2020

tabela23g.png

 

wyniki1.png

Podczas wczorajszej ligi zostały również wyrównane zaległości

Co do wyróżnień naszych zawodników i drużyn, czyli podsumowane rozgrywki Halowej i Orlikowej ligi Oldbojów. Było to spowodowane wprowadzeniem pandemii COVID-19.
Poniżej przedstawimy poszczególne miejsca w obu naszych ligach:
- Halowa Liga Oldbojów
1. Oldboy’s Gorce Kamienica
2. Woj. – Tom Łącko
3. Oldboje Jazowsko
4. Oldboje Gorc Ochotnica
5. Oldboje Łącko
6. Oldboje Zyndram Łącko
- Orlikowa Liga Oldbojów
1. Woj. Tom Łącko
2. Oldboje Gorc Ochotnica
3. Oldboje Jazowsko
4. Oldboje Zyndram Łącko
5. Oldboy’s Gorce Kamienica
6. Oldboje Łącko
 
 
 
 
 
 
 
dvvcb_cv.png
 
 
 

W najbliższą sobotę I kolejka Orlikowej ligi Oldbojów

 

Zapraszamy na spotkanie, szczegóły pod linkiem.

 
://www.facebook.com/events/1025321881215783/
 
Więcej artykułów…
Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.