• image
Previous Next
Home

W najbliższą sobotę na Orliku w Łącku odbędzie się już 4 kolejka Orlikowej Ligi Oldbojów

CZWARTA_KOLEJ.png

Orlikowa Liga Oldbojów na półmetku. Za nami trzecia z sześciu kolejek

 

fhhgnhlilj.png

3fbcnvgnfgv.png

W najbliższą sobotę odbędzie się III kolejka Orlikowej Ligi Oldbojów.

W najbliższą sobotę odbędzie się III kolejka Orlikowej Ligi Oldbojów.
Z racji tego że znajdujemy się w czerwonej strefie, prosimy o stosowanie się do powszechnie obowiązujących wytycznych.
 

podsumowanie zawodów na pumptracku

W dniu dzisiejszym odbyły się zawody o Puchar Wójta Gminy Łącko na Pumptracku. Uczestnicy mogli sprawdzić się w dwóch kategoriach, na rowerze lub hulajnodze. Każdy zawodnik po przejechaniu trasy otrzymał pamiątkowy medal, a za najszybsze pokonanie toru 3 pierwszych uczestników zostało nagrodzonych pucharami przez Pana Wójta oraz Wicewójta. Podczas zawodów również była loteria fantowa, także każdy uczestnik brał udział w losowaniu cennych nagród. Tym sposobem nikt nie opuścił toru bez pamiątki z pierwszych zawodów.

Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli znów oglądać poczynania naszej młodzieży na Pumptracku i zawody odbędą się z udziałem publiczności.

Oto wyniki dzisiejszych zmagań :Hulajnoga 7-8 lat

1. Hania Liszkowska 0:46:55

2. Maja Kozłowska 1:17:57

3. Klaudia Jarek 1:20:73

4. Julia Jasińska 1:26:49

5. Szymon Jarek 1:35:62

 

Hulajnoga 9-10 lat

1. Witek Gurgul 0:39:38

2. Alan Szewczyk 0:40:12

3. Karol Twardowski 0: 41:03

4. Rafał Basiaga 0:41:10

5. Wojciech Gurgul 0:46:27

6. Jan Tolka 0:48:03

Hulajnoga 11-12lat

1. Kamil Kurzeja 0:36:72

2. Dawid Twardowski 0:37:53

3. Dominik Kozielec 0:38:34

Hulajnoga 13-14 lat

1. Jakub Konopka 0: 33:58

2. Konrad Słabaszewski 0: 33:96

3. Patryk Łazarz 0: 34:92

4. Karol Jasiurkowski 0: 35:95

5. Karol Majkrzak 0: 36:00

6. Radosław Kołodziej 0:38:80

7. Bartosz Ciesielka 0:41:58

Rower 7-8 lat

1. Julia Szewczyk 0:50:76

2. Adam Bieniek 1:10:52

Rower 9-10 lat

1. Oskar Grabiec 0:35:04

2. Wojciech Basiaga 0:37:80

3. Błażej Kucharski 0:40:98

4. Piotr Gondek 0:43:86

Rower 11-12

1. Wiktor Najduch 0:30:25

2. Jan Gurgul 0:30:44

3. Kamil Kurzeja 0:31:11

4. Mateusz Cebula 0:31:89

5. Krystian Majkrzak 0:35:42

6. Karol Dybiec 0:37:56

7. Karol Hybel 0:37:79

8. Paweł Wnęk 0:39:10

9. Kamil Kucharski 0:39:65

10. Tomasz Dąbrowski 0:42:10

Rower 13-14

1. Paweł Cisek 0: 28:72

2. Adam Jawor 0: 30:46

3. Maciej Wandos0:31:19

4. Artur Ukleja 0:31:53

5. Karol Jasiurkowski 0:31:56

6. Jakub Konopka 0:31:64

7. Patryk Łazarz 0:31:83

8. Bartek Cabała 0:31:90

9. Wiktor Chwast 0:31:91

10. Artur Ukleja 0:32:03

11. Marek Matuła 0:33:53

12. Radosław Kołodziej 0:33:85

13. Bartosz Ciesielka 0:35:48

Na fotorelacje zapraszamy z zawodów na pamptracku zapraszamy na naszego Facebooka - Hala widowiskowo-sportowa w Łącku

Bez udziału publiczności oraz wszyscy zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać maseczki

W najbliższy czwartek odbędą się zawody na niedawno otwartym pumptracku dla mieszkańców gminy Łącko. Stosując się do obowiązujących obostrzeń, wydarzenie to odbędzie się bez udziału publiczności oraz wszyscy zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać maseczki. Oczywiście fotorelacja z zawodów będzie dostępna na naszym Facebooku

 

zawodypamp1.png

I Zawody na PUMPTRACKU - ROWER/HULAJNOGA

DVSDVSD.png

ZAWODY NA PUMPTRACKU DLA MIESZKANCÓW GMINY ŁĄCKO

 

27.sierpnia ( czwartek ) – PARK NAD DUNAJCEM w Łącku ,

Zgłoszenie w dniu zawodów lub telefonicznie 505542489 - podając wiek, płeć oraz pojazd hulajnoga lub/i rower. Dodatkowe informacje w regulaminie .

-------------------

REGULAMIN ZAWODÓW NA PUMPTRACKU
27.sierpnia ( czwartek ) – PARK NAD DUNAJCEM w
Łącku ,

Organizator:
Hala Widowiskowo – Sportowa w
Łącku
33-390
Łącko

Gospodarzem zawodów jest:
Urz
ąd Gminy w Łącku
33-390
Łącko

 

I. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału w dniu zawodów lub telefonicznie 505542489 - podając wiek, płeć oraz pojazd hulajnoga lub/i rower. Biuro zawodów będzie otwarte od godz. 8.00 do godz. 10:00
2. Osoby, które do dnia 27 sierpnia 2020 roku nie uko
ńczyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenie podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka.
3. Zawodnicy bior
ą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku startu osoby niepełnoletniej) z pełnąświadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru zawodów.
4. Ka
żdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy w kasku. Osoby nie stosujące się do zasady zostaną niedopuszczone do jazdy i zawodów.

II. Kategorie wiekowe:
Zawody zostan
ą rozegrane w 4 kategoriach.

ROWER
1. 7-8 lat
2. 9- 10 lat

4. 11-12 lat
6. 13-14 lat

HULAJNOGA
1. 7-8 lat
2. 9- 10 lat

4. 11-12 lat
6. 13-14 lat

 

 

Ostateczny podział na kategorie zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszeń.

 

III. Trasa i pomiar czasu:
1. Kierunek jazdy i d
ługość trasy zostanie wyznaczona w dniu zawodów.
2. Ka
żdy zawodnik będzie miał możliwość przejazdu próbnego przed zawodami w celu poznania trasy. Przejazdy próbne będą możliwe w godz. 8:00-10:00
3. Czas b
ędzie mierzony ręcznie (z dokładnością do setnej sekundy).

 

IV. Nagrody:
Dla 3 najwy
żej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziane są statuetki i nagrody, dla pozostałych osób uczestniczących w zawodach medal pamiątkowy

 

V. Postanowienia końcowe:
1. Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacj
ą zawodnika.
2. Przez akceptacj
ę niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno
ści za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepe
łnoletniej wyraża zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe, ukazywanie wyników z danymi osobowymi zawodnika. Wszelkie materiały wykorzystywane będą w celach marketingowych i promocji zawodów przez Organizatora.

 

Przedstawiamy Tabele oraz wyniki po 2 z 6 kolejek Ligi Oldbojów 2020

nowa.png

nowy1.png

Więcej artykułów…
Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.