• image
Previous Next
Home

Bez udziału publiczności oraz wszyscy zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać maseczki

W najbliższy czwartek odbędą się zawody na niedawno otwartym pumptracku dla mieszkańców gminy Łącko. Stosując się do obowiązujących obostrzeń, wydarzenie to odbędzie się bez udziału publiczności oraz wszyscy zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać maseczki. Oczywiście fotorelacja z zawodów będzie dostępna na naszym Facebooku

 

zawodypamp1.png

I Zawody na PUMPTRACKU - ROWER/HULAJNOGA

DVSDVSD.png

ZAWODY NA PUMPTRACKU DLA MIESZKANCÓW GMINY ŁĄCKO

 

27.sierpnia ( czwartek ) – PARK NAD DUNAJCEM w Łącku ,

Zgłoszenie w dniu zawodów lub telefonicznie 505542489 - podając wiek, płeć oraz pojazd hulajnoga lub/i rower. Dodatkowe informacje w regulaminie .

-------------------

REGULAMIN ZAWODÓW NA PUMPTRACKU
27.sierpnia ( czwartek ) – PARK NAD DUNAJCEM w
Łącku ,

Organizator:
Hala Widowiskowo – Sportowa w
Łącku
33-390
Łącko

Gospodarzem zawodów jest:
Urz
ąd Gminy w Łącku
33-390
Łącko

 

I. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału w dniu zawodów lub telefonicznie 505542489 - podając wiek, płeć oraz pojazd hulajnoga lub/i rower. Biuro zawodów będzie otwarte od godz. 8.00 do godz. 10:00
2. Osoby, które do dnia 27 sierpnia 2020 roku nie uko
ńczyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenie podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka.
3. Zawodnicy bior
ą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku startu osoby niepełnoletniej) z pełnąświadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru zawodów.
4. Ka
żdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy w kasku. Osoby nie stosujące się do zasady zostaną niedopuszczone do jazdy i zawodów.

II. Kategorie wiekowe:
Zawody zostan
ą rozegrane w 4 kategoriach.

ROWER
1. 7-8 lat
2. 9- 10 lat

4. 11-12 lat
6. 13-14 lat

HULAJNOGA
1. 7-8 lat
2. 9- 10 lat

4. 11-12 lat
6. 13-14 lat

 

 

Ostateczny podział na kategorie zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszeń.

 

III. Trasa i pomiar czasu:
1. Kierunek jazdy i d
ługość trasy zostanie wyznaczona w dniu zawodów.
2. Ka
żdy zawodnik będzie miał możliwość przejazdu próbnego przed zawodami w celu poznania trasy. Przejazdy próbne będą możliwe w godz. 8:00-10:00
3. Czas b
ędzie mierzony ręcznie (z dokładnością do setnej sekundy).

 

IV. Nagrody:
Dla 3 najwy
żej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziane są statuetki i nagrody, dla pozostałych osób uczestniczących w zawodach medal pamiątkowy

 

V. Postanowienia końcowe:
1. Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacj
ą zawodnika.
2. Przez akceptacj
ę niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno
ści za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepe
łnoletniej wyraża zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe, ukazywanie wyników z danymi osobowymi zawodnika. Wszelkie materiały wykorzystywane będą w celach marketingowych i promocji zawodów przez Organizatora.

 

Przedstawiamy Tabele oraz wyniki po 2 z 6 kolejek Ligi Oldbojów 2020

nowa.png

nowy1.png

W dniu dzisiejszym Nasi pracownicy zakończyli budowę nowego boiska do piłki plażowej w Zabrzeży. Efekt naszej pracy zostawiamy do państwa opinii

Zapraszamy na II kolejkę Orlikowej Ligi Oldbojów

dfdcvxcv.png

Przedstawiamy Tabele oraz wyniki po 1 z 6 kolejek Ligi Oldbojów 2020

tabela23g.png

 

wyniki1.png

Podczas wczorajszej ligi zostały również wyrównane zaległości

Co do wyróżnień naszych zawodników i drużyn, czyli podsumowane rozgrywki Halowej i Orlikowej ligi Oldbojów. Było to spowodowane wprowadzeniem pandemii COVID-19.
Poniżej przedstawimy poszczególne miejsca w obu naszych ligach:
- Halowa Liga Oldbojów
1. Oldboy’s Gorce Kamienica
2. Woj. – Tom Łącko
3. Oldboje Jazowsko
4. Oldboje Gorc Ochotnica
5. Oldboje Łącko
6. Oldboje Zyndram Łącko
- Orlikowa Liga Oldbojów
1. Woj. Tom Łącko
2. Oldboje Gorc Ochotnica
3. Oldboje Jazowsko
4. Oldboje Zyndram Łącko
5. Oldboy’s Gorce Kamienica
6. Oldboje Łącko
 
 
 
 
 
 
 
dvvcb_cv.png
 
 
 

W najbliższą sobotę I kolejka Orlikowej ligi Oldbojów

 

Więcej artykułów…
Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.