• image
Previous Next
Home Cennik

Cennik

Cennik korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku - obowiązujący z dniem 01.09.2022 roku.

 

L.p.

 

Rodzaj wynajmu

Okres zimowy

( od 1 wrzesień

do 30 kwietnia)

Okres letni

( od 1 maj

do 31 sierpień)

 CENY BRUTTO

1

Wynajem boiska głównego wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym – 1 godzina ( wynajem jednorazowy)

 

110 zł / godzina

 

 

90 zł / godzina

 

 

2

Wynajem boiska głównego wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym – 1 godzina ( przy stałej, cyklicznej rezerwacji.)

 

100 zł / godzina

 

 

80 zł / godzina

 

 

3

Wynajem boiska głównego wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym w ramach   godzin lekcyjnych dla szkół gminnych i powiatowych z terenu gminy Łącko.

 

65 zł / godzina

 

 

55 zł / godzina

 

 

 

4

Wynajem boiska głównego wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym – 1 godzina

Dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie gminy Łącko.

 

 

85 zł / godzina

 

 

 

75 zł / godzina

 

 

5

 

60 zł / godzina

 

 

50 zł / godzina

 

 

 

6

 

                   1 godzina wynajem sali nr. 1a

( wynajem jednorazowy )

 

                   1 godzina wynajem sali nr. 1a

( wynajem cykliczny )

 

 

50 zł / godzina

 

40 zł / godzina

 

40 zł / godzina

 

35 zł / godzina

 

 

7

1 godzina wynajem salki nr. 1b

(wynajem jednorazowy)

 

1 godzina wynajem salki nr. 1b

( wynajem cykliczny )

 

 

30 zł / godzina

 

25 zł / godzina

 

25 zł / godzina

 

20 zł / godzina

 

 

 

8

1 godzina wynajem salki nr. 1d

(wynajem jednorazowy)

 

1 godzina wynajem salki nr. 1d

( wynajem cykliczny )

 

 

50 zł / godzina

 

40 zł / godzina

 

 

 

     30 zł / godzina

 

     25 zł / godzina

 

   

 

9

 

Opłata ryczałtowa za 1 miesiąc

Sala siłownia

 

1000 zł

 

700 zł

TENIS STOŁOWY

 

1 godzina wynajmu stołu do tenisa stołowego – 2złÂ brutto – dzieci i młodzież do 18 lat z terenu Gminy Łącko – po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.

 

1 godzina wynajmu stołu do tenisa stołowego – dorośli – 5 zł brutto

 

Komplet do gry w tenisa stołowego tj. rakietki i piłeczka we własnym zakresie lub możliwość wypożyczenia kompletu w cenie – 5 zł brutto/godzina

 

0,5 godziny wynajmu stołu do piłkarzyków. - 5 zł brutto

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

 

Wynajem ścianki wspinaczkowej – 30 zł brutto/1½ godz. ( wynajem jednorazowy )

Wynajem ścianki wspinaczkowej – 20 zł brutto/1½ godz. ( wynajem cykliczny )

 

Wynajem ścianki wspinaczkowej – jednego stanowiska – 10 zł brutto/1½ godz. (wynajem jednorazowy)

Wynajem ścianki wspinaczkowej – jednego stanowiska – 8 zł brutto/1½ godz. ( wynajem cykliczny )

(wynajem nie zawiera opłaty za opiekę wymaganego instruktora /operatora ścianki)

SAUNA

½ godziny - 15 złÂ brutto osoba ( minimum muszą być 3 osoby lub równowartość 3 osób.)

 

Opłata specjalna za zgubienie /złamanie kluczyka do szafek ubraniowych, szatni lub innych

 

                                                             - 50 zł brutto

 

 

Wynajem budynku hali wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym (imprezy komercyjne, biletowane, targi):

                                                         - 1230 zł brutto/ 12 godzin +media

 

Wynajem boiska głównego na akcje charytatywne opłata          - 100 zł brutto

Opłata za dzierżawę powierzchni na postawienie stoisk promocyjnych / handlowych lub wystaw wewnątrz i na zewnątrz obiektu za 1 dzień wynosi:

 

                         - do 5 m2 - 246 zł brutto

- za każdy następny rozpoczęty m2 wynajętej powierzchni 25 zł brutto

Opłata miesięczna za dzierżawę powierzchni pod automat (dystrybutor do sprzedaży napojów, słodyczy, itp.) wynosi

 

                     - do 1,5 m2 - 110 zł brutto

- za każdy następny rozpoczęty m2 wynajętej powierzchni 110 zł/brutto.

Wynajem powierzchni reklamowych wewnątrz budynku: 0,5 zł/brutto/ m²Â – opłata dobowa

( reklamy, banery, tablice informacyjne ) – za zgodą Dyrektora Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych Gminy Łącko.      

Wynajem pozostałych powierzchni reklamowych : 1 zł/brutto/ m²Â – opłata dobowa ( reklamy, banery, tablice informacyjne ) – – za zgodą Dyrektora Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych Gminy Łącko.      

  1. Regulacja - zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Łącko z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie umieszczania reklam i tablic informacyjnych na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność komunalną.

Wynajem powierzchni pod działalność sportowo-rekreacyjną: 8 złÂ netto za 1 m² / miesiąc. Wynajem             w trybie przetargu nieograniczonego.

Regulacja: Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Łącko z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ustalenia stawki za wynajem powierzchni pod działalność sportowo-rekreacyjną w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku

Wójt Gminy Łącko, ma możliwość obniżenia płatności lub zwolnienia z opłat

w uzasadnionych przypadkach.

Korzystanie z hali sportowej oznacza akceptację regulaminu obowiązującego

w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku.

Kwestie nieuregulowane niniejszym cennikiem pozostawia

się do rozstrzygnięcia Dyrektora Samorządowego Centrum usług wspólnych.

Korzystanie z /sauny/ścianki wspinaczkowej/tenisa stołowego/Sali 1a, 1b, 1c jest możliwe

w godzinach otwarcia Hali.

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.