• image
Previous Next
Home Aktualności

ZAWODY NA PUMPTRACKU DLA MIESZKANCÓW GMINY ŁĄCKO

27.sierpnia ( piątek ) – PARK NAD DUNAJCEM w Łącku ,

Zgłoszenie w dniu zawodów lub telefonicznie 505542489 - podając wiek, płeć oraz pojazd hulajnoga lub/i rower. Dodatkowe informacje w regulaminie .

-------------------

REGULAMIN ZAWODÓW NA PUMPTRACKU
27.sierpnia ( Piątek ) – PARK NAD DUNAJCEM w 
Łącku ,

Organizator:
Hala Widowiskowo – Sportowa w 
Łącku
33-390 
Łącko

Gospodarzem zawodów jest:
Urz
ąd Gminy w Łącku
33-390 
Łącko

I. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach mogąÂ brać udziałÂ wszyscy chętni, którzy zostanąÂ wpisani na listę startowąÂ po zgłoszeniu swojego udziału w dniu zawodów lub telefonicznie 505542489 - podając wiek, płeć oraz pojazd hulajnoga lub/i rower. Biuro zawodów będzie otwarte od godz. 8.00 do godz. 10:00
2. Osoby, które do dnia 27 sierpnia 2021 roku nie uko
ńczyły 18 lat mogąÂ wystartować pod warunkiem dostarczenie podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka.
3. Zawodnicy bior
ąÂ udziałÂ w zawodach na własnąÂ odpowiedzialność (lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku startu osoby niepełnoletniej) z pełnąświadomościąÂ niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru zawodów.
4. Ka
żdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy w kasku. Osoby nie stosujące się do zasady zostanąÂ niedopuszczone do jazdy i zawodów.

II. Kategorie wiekowe:
Zawody zostan
ąÂ rozegrane w 5 kategoriach.

ROWER
1. 7-8 lat
2. 9- 10 lat

3. 11-12 lat
4. 13-14 lat

5 -15-16 lat

 

HULAJNOGA
1. 7-8 lat
2. 9- 10 lat

3. 11-12 lat
4. 13-14 lat

5 -15-16 lat

 

Ostateczny podziałÂ na kategorie zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszeń.

 

III. Trasa i pomiar czasu:
1. Kierunek jazdy i d
ługość trasy zostanie wyznaczona w dniu zawodów.
2. Ka
żdy zawodnik będzie miałÂ możliwość przejazdu próbnego przed zawodami w celu poznania trasy. Przejazdy próbne będąÂ możliwe w godz. 8:00-10:00
3. Czas b
ędzie mierzony ręcznie (z dokładnościąÂ do setnej sekundy).

IV. Nagrody:
Dla 3 najwy
żej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziane sąÂ statuetki i nagrody, dla pozostałych osób uczestniczących w zawodach medal pamiątkowy

 

V. Postanowienia końcowe:
1. Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacj
ąÂ zawodnika.
2. Przez akceptacj
ę niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekająÂ się prawa dochodzenia prawnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno
ści za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepe
łnoletniej wyraża zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe, ukazywanie wyników z danymi osobowymi zawodnika. Wszelkie materiały wykorzystywane będąÂ w celach marketingowych i promocji zawodów przez Organizatora.

pumptracko1.png

 

 

Zbierz ekipę i spotkajmy się 18 sierpnia na Orliku w Łącku

3333.jpg

Zapraszamy na Plażowy Turniej Piłki Siatkowej.

Hala widowiskowo-sportowa w Łącku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Plażowym Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Łącko, który odbędzie się w dniu 22.08.2021r., w parku nad Dunajcem.
- zgłoszenia drużyn odbywają się telefonicznie do dnia 20.08.2021r.
- potwierdzenie udziału w zawodach od godziny 10.00 do 10:15
- zawodnicy rywalizują w kategorii OPEN
- drużyna może składać się z 3 zawodników, dozwolone są drużyny mieszane
- rozpoczęcie gier – 11:00
- dla zwycięzców nagrody rzeczowe.
KONTAKT: tel.: 505 339 069,
 
plakat.png

Informacja o wydłużeniu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań do 30 września br

W związku z nowelizacją ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. informujemy, że spis ten został wydłużony do dnia 30 września br.

Jak się spisać?

Mogą Państwo dokonać samospisu internetowego pod adresem: https://spis.gov.pl/ lub skorzystać z udostępnionego stanowiska komputerowego w urzędzie gminy, przy jednoczesnej pomocy pracownika urzędu w uruchomieniu aplikacji.

Mogą Państwo również poczekać na kontakt z rachmistrzem spisowym, który rozpocznie pracę najwcześniej 4 maja br. i zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Komisarza Spisowego, póki sytuacja epidemiczna znacząco się nie poprawi, rachmistrzowie będą przeprowadzać wywiady telefoniczne.

Przypominamy, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.

ddddd.png

Więcej artykułów…
Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.