• image
Previous Next
Home Aktualności

Orlik Jazowsko

Aktualności -Jazowsko

Liga grupy Old-Boy oraz Open na czas wakacji zostaje wstrzymana, zapraszamy do treningów, sparingów oraz meczy towarzyskich...

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.