• image
Previous Next
Home Aktualności Hala Widowiskowo Sportowa w Łącku podsumował działalność w 2021 roku.

Hala Widowiskowo Sportowa w Łącku podsumował działalność w 2021 roku.

Rok 2021 w działalności Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku, ale także na całym świecie, upłynął w dalszym ciągu pod znakiem pandemii związanej z chorobą COViD-19. Z tego względu działalność Hali była bardzo ograniczona. Wprowadzone rządowe obostrzenia bardzo mocno dotykały sportu i rekreacji, dlatego w 2021 roku obiekty, którymi zarządza Hala były zamknięte dla użytkowników praktycznie trzykrotnie.

Pierwsze całkowite zamknięcie obiektów rozpoczęło się jeszcze w grudniu 2020 roku i trwało do 14 lutego 2021 roku. Zasady udostępnienia hali sportowej czy boiska „Orlik”. W skrócie można stwierdzić, że obiekty te były dostępne dla osób uprawiających sport zawodowo (sportowcy zawodowi, stypendyści sportowi, członkowie kadr narodowych) oraz dzieci i młodzieży rywalizującej w rozgrywkach prowadzonych prze związki sportowe.

Ze względu na niedostępność obiektów oraz brak możliwości organizacji imprez i wydarzeń sportowych, w okresie od stycznia do maja nie były organizowane. Czas, w którym obiekt Hali był niedostępny dla użytkowników, został wykorzystany na przeprowadzenie kolejnych prac remontowo-pielęgnacyjnych na obiektach sportowych zarządzanych przez Halę

W 2021 roku Hala zorganizowała bądź współorganizowała zawody sportowe i rekreacyjne w 10 dyscyplinach sportowych. Imprezy te mają zasięg: gminny, powiatowy, wojewódzki. W sumie zorganizowanych zostało 30 imprez sportowo-rekreacyjnych oraz dwie ligi amatorskie (w dyscyplinie futsal, w której bierze udział ponad 350 zawodników).

Głównym zadaniem Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku jest administrowanie obiektami sportowymi: halą, ścieżki biegowo rowerowe, place zabaw, boiskami „Orlik” oraz siłownią zewnętrzną i terenami nad Dunajcem w Łącku . Z obiektów korzystają uczniowie szkoły podstawowej, mieszkańcy gminy, kluby i sekcje sportowe, organizacje, klienci indywidulani oraz grupy nieformalne. 

W sezonie zimowym 2021/2022 z Hali widowiskowo – Sportowej skorzystało w sumie: 18 213 os. Uprawniających sport.

podsumowanie.png

Marzec1.png

luty.png

styczeń.png

grudzień.png

Listopad.png

pazdziernik.png

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.