• image
Previous Next
Home Aktualności ZAPRASZAMY NA HALOWY TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR JANUSZA KLAGA – WÓJTA GMINY ŁĄCKO 18.05.2014 ( Niedziela )

ZAPRASZAMY NA HALOWY TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR JANUSZA KLAGA – WÓJTA GMINY ŁĄCKO 18.05.2014 ( Niedziela )

 

 

          REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR JANUSZA KLAGA – WÓJTA GMINY ŁĄCKO

 1. Cele główne turnieju:

-  popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim,

-  integracja drużyn siatkarskich z regionu

-  aktywne zaprezentowanie formy spędzania wolnego czasu – bez uzależnienia od nałogu,

-  popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.

2.  Organizator : Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

3. Termin i miejsce :

-  18.05.2014 ( niedziela )

-  Hala Widowiskowo Sportowa w Łącku

4. Uczestnictwo :

TURNIEJ ROZEGRANY ZOSTANIE W DWÓCH KATEGORIACH :

MĘŻCZYZN ORAZ DRUŻYN MIESZANYCH

-    prawo startu mają wszyscy zawodnicy, którzy w sezonie 2013/2014 nie są zgłoszeni do rozgrywek PZPS ( IV liga i wzwyż),

-    skład drużyny powinien składać się minimum z 6 zawodników,

-    w drużynach mieszanych, w czasie gry, na boisku muszą się znajdować minimum 2 kobiety,

-   każdy uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. / dopuszcza się start zawodników mających ukończone 16 lat za pisemną zgodą rodzica i pod opieką osoby dorosłej, np. kapitana drużyny, kibica, itp. /

5. System rozgrywek :

System rozgrywek będzie podany na miejscu w zależności od ilości drużyn .

6. Zasady finansowania :

-   koszty przejazdu, ubezpieczenia , itp. pokrywają zainteresowane drużyny,

- opłata startowa wynosi 10,00 zł od każdego zgłoszonego zawodnika Kapitan zespołu zobowiązany jest uregulować należność z tytułu opłat startowych w dniu zawodów, przed rozpoczęciem pierwszego meczu,

-   koszty organizacyjne turnieju /m.in. poczęstunek , nagrody/ pokrywa Organizator.

 7. Klasyfikacja :

O zajętym miejscu decydują:

-    ilość zdobytych punktów,

-    przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów - większa ilość wygranych setów,

-    przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych,

-    wynik bezpośredniego spotkania.

8.  Obowiązuje strój sportowy i obuwie o jasnej podeszwie (halowe).

Zawodnicy/czki w nieodpowiednim obuwiu nie będą dopuszczeni do gry!!!

9.  Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

 10.Postanowienia końcowe:

-    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

-    w sprawach rozgrywek można kontaktować się z Sędzią Głównym - tel. Mirosławem Haczekiem 509 236 238

     lub Kierownikiem Hali w Łącku Witlodem Majerskim - tel. 882 159 609

-   Organizator zastrzegaa sobie wprowadzenie zmian w powyższym regulaminie.

 

11. Plan turnieju

8.00 – 8.30 – rejestracja zespołów – opłata startowa

8.45 – odprawa kapitanów drużyn i rozlosowanie zespołów

9.00- rozpoczęcie rozgrywek

Zakończenie turnieju uzależnione jest  od ilości startujących drużyn i tempa rozgrywek .

 

 

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.