• image
Previous Next
Home Halowa Liga Oldbojów Top 5

TOP 5

5kolejki_koniec.png

5koleV.png

5kolejkinr4.png

5kolekIII.png

now5kordrug.png

piątla_1kol.png

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.