• image
Previous Next
Home Halowa Liga Oldbojów Wyniki

HALOWA LIGA OLDBOJÓW - WYNIKI

vkolej28.01wyniki.jpg

TABELA28.01LIGA_EUROPY.jpg

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.