• image
Previous Next
Home Halowa Liga Oldbojów Regulamin

HALOWA LIGA OLDBOJÓW - REGULAMIN

HALOWA LIGA OLDBOJÓW - REGULAMIN

SKRÓCONY REGULAMIN ORLIKOWEGO TURNIEJU OLDWOJÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĄCKO 2019

 

ORGANIZATOR:

Hala Widowiskowo-sportowa w Łącku

Orlik Łącko

 

CEL IMPREZY:

wyłonienie mistrzowskiej drużyny,

propagowanie piłki nożnej wśród uczestników,

angażowanie społeczeństwa do aktywności ruchowej,

rozwój sprawności fizycznej i umysłowej,

zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

sport lekiem na patologie i zagrożenia.

 

TERMIN I MIEJSCE:

25.05.2018 Orlik Łącko

01.06.2019 Orlik Łącko

29.09.2019 lub 06.07.2019 Orlik Łącko

14.09.2019 Orlik Łącko

28.09.2019 Orlik Łącko

05.10.2019 Orlik Łącko

 

1. W turnieju uczestniczą :

(Woj. Tom, Oldboje Łącko, Oldboje Kamienica, Oldboje Ochotnica, Oldboje Jazowsko, Oldboje Zyndram)

2. W skład poszczególnych drużyn mogą wchodzić zawodnicy +35 dopuszcza się 1 zawodnika +32 nie zarejestrowanego w lidze z ramienia PZPN

3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe w trakcie

Turnieju (taki dokument podpisują zawodnicy i opiekunowie grup- lista).

4. czas meczu 15min ( bez możliwości wydłużenia czas przez sędziego) w nagłych sytuacjach czas zostanie zatrzymany np. kontuzji.)

5. Drużyna liczy do 20 zawodników.

6. Zmiany zawodników „hokejowe” (możliwe zmiany powrotne).

8. Drużyny muszą posiadać koszulki w jednym kolorze z numerami lub znaczniki

9. Obuwie obowiązujące tzw. halówki

10. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt. Miejsce w tabeli decyduje :

bezpośrednie Spotkanie,

ilość punktów,

stosunek bramek,

większa ilość zdobytych bramek,

mniejsza ilość straconych bramek,

losowanie.

11. Warunkiem dopuszczenia drużyny do rozgrywek będzie imienna lista zawodników

zgłoszona i podpisana przez kierownika przed pierwszym meczem oraz wpisowe w wysokości 500zł.

12.W razie niestawienia się na mecz zgodnie z ustalonym terminarzem drużynie obecnej na

zawodach przyznaje się walkower 3:0.

13. Sędziowie meczu mają prawo do stosowania następujących kar:

2 minuty, ( żółta) powrót na boisko przed czasem gdy drużyna w osłabieniu straci bramkę.

wykluczenie z meczu (czerwona)

wykluczenie całkowite zawodnika z turnieju, negatywnie rażące zachowanie zawodnika(decyzja sędziego)

pozostałe przepisy zgodne z PZPN.

14. Auty wykopywane nogą z linii lub poza linii boiska, piłka nie może być w ruchu. Bramka strzelona nie jest uznana bezpośrednio z autu

15. Każdy rzut wolny morze by wykonany bezpośrednio do bramki.

 

UWAGA: Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów!

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.