• image
Previous Next
Home Aktualności XXXII Wojewódzki Festiwal Tańca

XXXII Wojewódzki Festiwal Tańca

XXXII Wojewódzki Festiwal Tańca

 im. Jana Joachima Czecha

 pod patronatem Starosty Nowosądeckiego

Marka Pławiaka

21 maja 2015r. godz. 10:00

 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.