• image
Previous Next
Home Kalendarz 2020 wrzesień

Wrzesień na Hali w Łącku

W miesiącu wrześniu 2020r. zostały lub zostaną przeprowadzone nastepujące imprezy, nie wynikające z codziennej pracy Hali :

19.09. - Orlikowa Liga Oldbojów 2020 od godziny 16:30 

29.09 - Spotkanie Walne Stowarzyszenia LGD 

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.