• image
Previous Next
Home Kalendarz 2021 wrzesień

Wrzesień na Hali w Łącku

W miesiącu wrześniu 2021r. zostały lub zostaną przeprowadzone nastepujące imprezy, nie wynikające z codziennej pracy Hali :

01.09 - Rozpoczęcie roku Szkolnego Szkoły Im. Św. Kingi w Łącku od godziny 9:00

05.09 - Spotkanie Pszczelarzy od godziny 12:00

05.09 - Turniej Piłki Nożnej Oldbojów +35 od godziny 14:00

11.09 - Turniej Piłki Nożnej Sołectw +18 od godziny 14:00 Orlik Łącko boisko Zyndram Łącko

18.09 - Turniej Pilki nożnej im. Stanisława Twardowskiego od godz 13:00

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.