• image
Previous Next
Home Kalendarz 2021 lipiec

Lipiec na Hali w Łącku

W miesiącu Lipcu 2021r. zostały lub zostaną przeprowadzone nastepujące imprezy, nie wynikające z codziennej pracy Hali :

24.07 - Spotkanie promujące "Polski Ład" z PaniąÂ  Beatą Szydło - godzina 14:00 

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.