• image
Previous Next
Home Kalendarz 2020 czerwiec

Czerwiec na Hali w Łącku

W miesiącu czerwcu 2020r. zostały lub zostaną przeprowadzone nastepujące imprezy, nie wynikające z codziennej pracy Hali :

08.06.2020 - VIII kolejka Halowej Ligi Oldbojów 2020 od godziny 20:00

09.06.2020 - VIII kolejka Halowej Ligi Oldbojów 2020 od godziny 19:00

16.06.2020 - IX - X kolejka Ligi Oldbojów 2020 od godziny 18:30

19.06.2020 - Podpisanie porozumienia w sprawie Klastra Turystycznego Sądecki Szlak Kulturowy „KNOSSOS PÓŁNOCY” od godziny 15:00

25.06.2020 - XXII Sesja Rady Gminy Łącko. od godziny 12:00

 

 

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.