• image
Previous Next
Home Kalendarz 2020 marzec

Marzec na Hali w Łącku

W miesiącu marcu 2020r. zostały zaplanowane następujące imprezy, niewynikające z codziennej pracy Hali :

 

01.03 - Halowy Turniej dzieci - cup Halny Kamienica - od godziny 9:00

04.03 - Halowy turniej  piłki halowej szkól OHP - od godziny 9:00

07.03 - Halowy Turniej dzieci - cup Halny Kamienica - od godziny 9:00

08.03 - Halowy Turniej dzieci - cup Halny Kamienica - od godziny 9:00

 

 

 

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.