• image
Previous Next
Home Kalendarz 2022 luty

Luty na Hali w Łącku

W miesiącu lutym 2022r. zostały zaplanowane następujące imprezy, niewynikające z codziennej pracy Hali:

05.02.2022r. - Halowy Turniej Oldbojów " OLIMP 2022" od godziny 8:00

06.02.2022r. – Amatorska Liga Futsalu VI kolejka od godziny 14:00

11.02.2022r. - Sesia Gminy Łącko od godziny 10:00

12.02.2022r. - Halowy Turniej Oldbojów " ZYNDRAM" od godziny 14:00

13.02.2022r. – Amatorska Liga Futsalu VII kolejka od godziny 14:00

17.02.2022r. - Spotkanie Informacujne dotyczące możliwosci pozyskania dofinasoania dla instalacji OZE

19.02.2022r. - Spotkanie z Krzysztofem "DIABLO" Włodarczyk od godziny 10:00

20.02.2022r. - Halowy Turniej piłki nożnej Sołectw - od godziny 14:00

21.02.2022r. -Zawody Gminne Tenis Siatkówka, Igrzyska Młodzieży od godziny 10:00

23.02.2022r.-Zawody Rejonowe Piłka Ręczna Chłopców Liceliada od godziny 10:00

27.02.2022r. - Spotkanie Hodowców Gołębi godzina 14:00

28.02.2022r. - Spotkanie Informacujne dotyczące możliwosci pozyskania dofinasoania dla instalacji OZE

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.