• image
Previous Next
Home Kalendarz 2021 styczeń

Styczeń na Hali w Łącku

W miesiącu Styczniu 2020r. zostały zaplanowane nastepujące imprezy, niewynikające z codziennej pracy Hali:

 

 

 

 

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.